(Chinhphu.vn) – Bà của ông Trần Hiếu (tỉnh Ninh Bình) năm nay 75 tuổi, chồng là liệt sĩ, hy sinh năm 1967. Năm 1972, bà của ông Hiếu tái giá và có làm hồ sơ hưởng chế độ. Khi xin xác nhận của dòng họ nhà chồng thì em dâu của liệt sĩ không ký mặc dù trưởng họ và cháu ruột của liệt sĩ đã ký.

Gia đình ông Hiếu mang giấy xác nhận đến UBND xã nhưng cán bộ xã không xác nhận vì lí do sợ bị em dâu của liệt sĩ khiếu kiện? Ông Hiếu hỏi, trường hợp bà của ông phải làm thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác, theo đó phải có văn bản của gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ khẳng định đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống, được UBND cấp xã xác nhận.

Theo quy định trên Biên bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ không nhất thiết phải có ý kiến nhất trí của em dâu liệt sĩ.

Chinhphu.vn