(Chinhphu.vn) - Bà Vù Thị Loan và chồng ở xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Vợ chồng bà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng một thửa đất tại tỉnh Hà Nam. Hiện bà muốn lập hợp đồng ủy quyền cho chồng với nội dung “thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại tỉnh Hà Nam”.

Bà Loan hỏi, bà chứng thực hợp đồng ủy quyền này tại UBND xã Lùng Phình có được không?

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: “Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà”.

Đối chiếu với quy định trên, UBND xã Lùng Phình không có thẩm quyền thực hiện chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất ở tỉnh Hà Nam của vợ chồng bà. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 42 Luật Công chứng, bà có thể đến Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để yêu cầu công chứng văn bản ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất ở tỉnh Hà Nam của vợ chồng bà “Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản”.

(Theo laocai.gov.vn)