(Chinhphu.vn) - Nhân dịp Kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2018), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nội dung bức Điện có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đánh giá cao, bày tỏ sự ngưỡng mộ và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi to lớn mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay, nhất là hơn hai năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam hết sức vui mừng nhận thấy, cùng với những thành tựu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được trong thời gian qua, việc hai nước phối hợp tổ chức thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 là một minh chứng sống động, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Lẵng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta đã gửi Điện mừng tới đồng chí Sounthone Sayachac, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương cũng đã đến chúc mừng Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

(Theo TTXVN)