(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng, Tổng cục Hải quan vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 5/4, Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã trao Quyết định số 358/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Ngọc Anh (sinh năm 1972), Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng miền Trung giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng  hy vọng ông Vũ Ngọc Anh sẽ nhanh chóng hoà nhập và bắt kịp các hoạt động của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, trước hết là nghiên cứu cơ cấu cán bộ để bổ sung, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhằm đáp ứng, hoàn thành nhiệm vụ, chức năng được giao, đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của ngành xây dựng.

* Ngày 5/4, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã trao Quyết định 899/QĐ-TCHQ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lương Hải Hưng, Trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra, Tổng cục Hải quan từ ngày 1/4/2018.