(Chinhphu.vn) - Với tổng sản lượng khai thác than bằng cơ giới hóa (CGH) trong năm 2017 đạt 1.658.890 tấn, chiếm 61% sản lượng than sản xuất của Công ty, Công ty CP than Hà Lầm là đơn vị khai thác than hầm lò điển hình của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam về thực hiện CGH trong sản xuất.

Lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, công suất 1,2 triệu tấn của Công ty CP Than Hà Lầm. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn về đẩy mạnh CGH trong sản xuất than hầm lò, Công ty CP than Hà Lầm đã tập trung thực hiện CGH trong đào lò và khai thác, cũng như đẩy mạnh áp dụng công nghệ chống neo, công nghệ khoan ép nước và bố trí diện thi công đào lò bằng máy Combai mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.

Lãnh đạo công ty CP Than Hà Lầm cho biết: "Việc triển khai thực hiện CGH được Công ty xác định là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của Công ty. Do đó, từ ban lãnh đạo đến các phòng ban, phân xưởng và người lao động đều tập trung thực hiện”.

Hiện nay, Công ty có 2 lò chợ CGH đồng bộ công suất 600.000 tấn/năm và 1,2 triệu tấn/năm hoạt động ổn định. Năm 2016, sản lượng khai thác CGH luôn dẫn đầu Tập đoàn, lò chợ công suất 600.000 tấn/năm đạt vượt công suất thiết kế với sản lượng 600.018 tấn.

Năm 2017, tổng sản lượng khai thác CGH của cả 2 lò chợ CGH là 1.658.890 tấn, đạt 104% kế hoạch giao; trong đó lò chợ CGH đồng bộ công suất 600.000 tấn/năm đạt 649.298 tấn, bằng 108% kế hoạch và lò chợ CGH đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm đạt 1.009.592 tấn, bằng 101% kế hoạch. Điều này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định đội ngũ lao động của Công ty đã hoàn toàn làm chủ công nghệ CGH và đã sớm đạt công suất thiết kế. Cùng với đó, tổng số mét lò đào bằng máy Combai đạt 1.100 m, bằng 169,23% kế hoạch năm và hoàn thành 620,1 m lò neo, bằng 103,35% kế hoạch năm.

Trao đổi về thực hiện CGH trong khai thác, anh Bùi Thanh Đoàn, Quản đốc Công trường CGH Khai thác 2, đơn vị được giao quản lý, vận hành lò chợ CGH đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm khẳng định, thực hiện CGH mang lại hiệu quả cao như năng suất lao động tăng 3,39 lần so với lò chợ công nghệ giá xích và tăng 4,41 lần so với lò chợ giá XDY, đồng thời nâng cao mức độ an toàn, giảm số lao động.

Thu nhập của thợ lò thực hiện CGH trong đào lò và khai thác cũng tăng cao. Đối với thợ lò làm việc tại lò chợ CGH, nếu như năm 2016 thu nhập bình quân đạt từ 17 triệu đồng/người/tháng thì năm 2017 đạt 19,5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, năm 2016 Công ty có 16 thợ lò thu nhập trên 300 triệu đồng/năm thì năm 2017 có 70 thợ lò thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, trong đó có 5 thợ lò thu nhập trên 400 triệu đồng/năm, riêng Công trường CGH Khai thác 2 có 23 thợ lò thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

PV


Phạm Quỳnh Hoa