(Chinhphu.vn) – Sáng nay 17/5 tại TP. Đông Hà, Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng chủ trì Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biển.

Tham dự Hội nghị quan trọng này có Bộ trưởng các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, KH&ĐT, Bộ TT&TT, Bộ Y tế, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên – Huế.

Sự cố môi trường biển xảy ra vào tháng 4/2016 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là hết sức nghiêm trọng; gây thiệt hại về môi trường, hệ sinh thái biển và nguồn lợi hải sản, ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất, kinh doanh đời sống khoảng 510.000 người thuộc 130.000 hộ dân ở 730 thôn/xóm tại 146 xã/phường/thị trấn của 22 huyện vùng ven biển thuộc 4 tỉnh nói trên.

Ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, cùng với sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các bộ ngành Trung ương, các địa phương quyết liệt, đồng bộ vào cuộc để sớm tìm nguyên nhân xảy ra sự cố, đồng thời ban hành một số chính sách cấp bách hỗ trợ người dân ổn định đời sống; chỉ đạo khôi phục sản xuất, môi trường.

Ngày 23/8/2016, Thủ tướng Chính phủ cho thành lập Ban Chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND và hệ thống chính trị các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện công tác xử lý sự cố môi trường biển.

Bên cạnh đó, công tác xác định và kê khai thiệt hại cũng được tiến hành khẩn trương, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ; việc thẩm tra, xét duyệt, thẩm định đối tượng, nhu cầu kinh phí về cơ bản đã được thực hiện đúng quy trình. Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự đã được thực hiện đồng bộ. Hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền địa phương, nên đã tập trung vào việc khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân.

Đến nay, sau 2 năm tích cực triển khai các biện pháp khắc phục nhìn chung tình hình môi trường biển đã được khôi phục, chất lượng nước biển đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản, sản xuất muối, các khu du lịch biển, bãi tắm của 4 tỉnh miền Trung đã hoạt động trở lại bình thường, người tiêu dùng đã yên tâm tiêu thụ các sản phẩm hải sản; hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản bị tổn thương đã bước đầu phục hồi; tình hình an ninh trật tự xã hội ổn định. Công tác bồi thường thiệt hại đã cơ bản hoàn thành, công tác phục hồi môi trường biển, hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản, công tác an sinh xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh đang tiếp tục được triển khai tích cực.

Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT sẽ Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển miền Trung; các bộ, ngành sẽ có các báo cáo chuyên đề về công tác xác định nguyên nhân, công tác xây dựng định mức bồi thường…

Số liệu giải ngân khoản tiền do Formosa bồi thường, báo cáo thống kê, chi trả hỗ trợ, bồi thường thiệt hại, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống tại các địa phương cũng sẽ được công bố.

Sau hội nghị, nhiều giải pháp tổng thể để tiếp tục ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung cũng sẽ được công bố để triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục thông tin về hội nghị quan trọng này.

Xuân Tuyến