(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải vừa tổ chức công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 7/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công đã trao Quyết định số 1138/QĐ-BGTVT ngày 1/6/2018, ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công – tư được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải kể từ ngày 1/6/2018.

Thay mặt Ban cán sự và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Long đã được lãnh đạo Bộ tín nhiệm điều động bổ nhiệm giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải. Thứ trưởng mong rằng trên cương vị mới, ông Nguyễn Ngọc Long sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng chung sức, chung lòng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Cục Y tế Giao thông vận tải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 6/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã trao Quyết định số 1168/QĐ-BGTVT ngày 5/6/20187 của Bộ Giao thông vận tải điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông kiêm làm Thư ký Bộ trưởng kể từ ngày 5/6/2018.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chúc mừng ông Nguyễn Trọng Phú đã được lãnh đạo Bộ tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông kiêm làm Thư ký Bộ trưởng. Thứ trưởng mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Trọng Phú sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.