(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Dương Văn Truyền (Điện Biên) vừa hoàn thành dự án xây lắp, hình thức hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thi công có phát sinh, phát giảm khối lượng so với hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ hoàn công, cán bộ kỹ thuật của công ty ông quên hoàn công một số bản vẽ.

Khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra công trình đã giảm trừ khối lượng do không thể hiện trên bản vẽ hoàn công (những khối lượng này công ty ông Truyền có thi công và được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát xác nhận).

Ông Truyền hỏi, trường hợp nêu trên xử lý thế nào? Kiểm toán giảm trừ khối lượng như vậy có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nhà thầu thi công có trách nhiệm lập bản vẽ thi công, hoàn công theo quy định.

Chinhphu.vn