(Chinhphu.vn) – Ngày 1/12, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định sáp nhập tổ chức bộ máy theo các Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ. Ảnh báo Hà Tĩnh

Hội nghị đã công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ.

Hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ với Thanh tra huyện Đức Thọ thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Đức Thọ.

Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ với Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Thọ thành Văn phòng Cấp ủy chính quyền huyện Đức Thọ.

Các quyết định cũng đã quy định rõ các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế, nguồn kinh phí hoạt động, chế độ chính sách của các đơn vị mới được sáp nhập…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn hoan nghênh Đức Thọ là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện thí điểm các nội dung của Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Bí thư Hà Tĩnh nêu rõ, trong quá trình làm thí điểm sẽ có một số vấn đề phát sinh, vì vậy, các đơn vị phải tìm được tiếng nói chung đảm bảo thông suốt; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh một số quy định nhằm phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở các kết quả sáp nhập, Đức Thọ cần tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, dứt điểm trong thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ cần phát huy vai trò, năng lực và có ý thức vì mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã trao đổi với cấp ủy, chính quyền huyện một số nội dung, quan điểm, định hướng trong công tác sáp nhập xã./.