(Chinhphu.vn) – Các chi phí trong nước phải được thanh toán bằng đồng Việt Nam, các chi phí bên ngoài lãnh thổ Việt Nam được thanh toán bằng đồng tiền nước ngoài theo quy định trong hợp đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh An (TPHCM) tham gia gói thầu do công ty trong nước phát hành với hình thức đấu thầu rộng rãi và chọn nhà thầu quốc tế. Gói thầu này có tính chất dài hạn, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, đồng tiền dự thầu là đồng tiền Việt Nam (VNĐ), Euro (EUR) hoặc Đô la Mỹ (USD).

Theo đó, Công ty đã chào thầu bằng đồng Đô la Mỹ (USD) và hiện đang trong quá trình đàm phán hợp đồng.

Theo quy định về ngoại hối tại Điều 22 Pháp lệnh Ngoại hối 2005 và Điều 29 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối 2005, đồng tiền giao dịch, thanh toán là đồng Việt Nam.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh An hỏi, pháp luật Việt Nam có quy định cụ thể về đồng tiền ghi đơn giá trong hợp đồng đơn giá điều chỉnh hay không? Việc Công ty ghi đơn giá hợp đồng là USD, đồng tiền thanh toán là VNĐ theo tỷ giá thỏa thuận có vi phạm quy định pháp luật hay không? Trong hợp đồng có được quy định về biến động tỷ giá hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 và Khoản 2, Điều 91 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đồng tiền sử dụng để thanh toán hợp đồng phải được quy định cụ thể trong hợp đồng và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và không được trái với các quy định của pháp luật.

Các chi phí trong nước phải được thanh toán bằng đồng Việt Nam, các chi phí bên ngoài lãnh thổ Việt Nam được thanh toán bằng đồng tiền nước ngoài theo quy định trong hợp đồng.

Theo hướng dẫn tại ghi chú (2) Chương II Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đồng tiền thanh toán cho các hạng mục công việc phải tương ứng với đồng tiền dự thầu cho hạng mục công việc đó.

Đối với vấn đề của Quý Công ty, việc chào thầu và thanh toán hợp đồng được thực hiện theo quy định nêu trên.

Liên quan đến việc xác định tỷ giá hối đoái trong quá trình thanh toán hợp đồng, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn