(Chinhphu.vn) – Bộ Công Thương vừa chính thức công bố điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân vào chiều nay (20/3). Mức điều chỉnh ở khoảng 8,36%.

 

Theo thống kê của Global Petrol Prices, năm 2018, Việt Nam là một trong những nước có giá điện bình quân vào top thấp của thế giới.

Cụ thể, theo phương án mà Bộ Công Thương đưa ra chiều 20/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tăng giá điện ở mức 8,36%. Giá bán điện thương phẩm bình quân hiện tại là 1.660,19 đồng/kWh. Nếu tăng thêm 8,36%, giá điện bình quân sẽ lên mức gần 1.800 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh tương ứng chia làm 6 bậc.

Bậc 1 từ 0-50 kWh được tính giá 1.678 đồng/kWh. Bậc 2 được tính giá 1.734 đồng cho mức tiêu thụ 51-100 kWh. Bậc 3 giá bán là 2.014 đồng cho mức tiêu thụ 101-200 kWh.

Giá bậc 4 là 2.536 đồng cho 201-300 kWh; bậc 5 có giá 2.834 đồng cho 301-400 kWh; bậc 6 được tính 2.927 đồng cho 401 kWh trở lên. 

Liên quan đến tác động của việc điều chỉnh giá này tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) để tính toán tác động của việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 tới các chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) và tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Cụ thể, theo tính toán của Tổng cục Thống kê thì CPI năm 2019 tăng trong khoảng 3,3% - 3,9% (bao gồm cả tác động từ tăng giá điện). Với mức tăng CPI này, việc điều chỉnh giá điện vẫn đảm bảo mục tiêu CPI năm 2019 được Quốc hội thông qua là dưới 4%.

Lần tăng giá điện gần nhất là tháng 12/2017.

Trước đó, vào ngày 30/11/2018, Bộ Công Thương đã công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của EVN. Cụ thể, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đồng/kWh, tăng 0,15% so với năm 2016.

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện).

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017. Tổng khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo này là 184,33 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện năm 2017 là 289.954,78 tỷ đồng; tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.660,19 đồng/kWh.

Theo thống kê của Global Petrol Prices, năm 2018, Việt Nam là một trong những nước có giá điện bình quân vào top thấp của thế giới. Cụ thể, giá điện của Việt Nam hiện tại là 0,07 USD/kWh, chỉ bằng 1/2 giá điện bình quân của thế giới tức 0,14 USD/kWh.

Trong số 93 nước được thống kê, nếu tính từ thấp đến cao thì Việt Nam đứng thứ 21, tức là giá điện của Việt Nam chỉ cao hơn 20 nước nhưng thấp hơn tới 73 nước khác.

Phan Trang