(Chinhphu.vn) - Ngày 10/4, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo công bố Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Đây là nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sở TT&TT TP. Đà Nẵng cho biết thông qua sự tư vấn của các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phố thông minh trên thế giới, qua 11 tháng triển khai, ngày 29/12/2018, Đề án đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.

Theo đó mục tiêu của Đề án là thông qua việc ứng dụng các thành tựu CNTT-TT của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối ưu tài nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, tạo điều kiện cho hoạt động đổi mới sáng tạo; cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, môi trường sống tốt cho người dân; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia quá trình xây dựng thành phố thông minh nhằm đạt được mục tiêu Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh; phát triển theo hướng thành phố kinh tế, trí thức; là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng.

Việc xây dựng thành phố thông minh được Đà Nẵng xác định với 6 trụ cột ưu tiên bao gồm: Quản trị thông minh; kinh tế thông minh; công dân thông minh; môi trường thông minh; giao thông thông minh; đời sống thông minh. Trong đó có 16 lĩnh vực chuyên ngành được ưu tiên triển khai.

Lộ trình của Đề án được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đến 2020 là sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh; giai đoạn 2021 đến 2025 xác định thông minh hóa các ứng dụng; giai đoạn 2026 đến 2030 là thông minh hóa ứng dụng cộng đồng.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định mục tiêu cuối cùng của Đề án vẫn là phục vụ cho người dân, tất cả hướng về người dân. Đề án sẽ có nhiều khâu đột phá, trước đây chúng ta đã từng bước xây dựng chính quyền điện tử; hạ tầng CNTT đã có sẵn; nguồn nhân lực và năng lực, chính sách vượt trội của thành phố. Cùng với những hỗ trợ từ các cơ quan trung ương, Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để Đà Nẵng trở thành một thành phố thông minh, đáp ứng sự hài lòng của nhân dân.

Lưu Hương