(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao một số Bộ liên quan xử lý thông tin báo điện tử Tiền phong và báo điện tử Đấu thầu nêu.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xử lý trong chỉ đạo, điều hành về nội dung báo điện tử Tiền phong số ngày 3/4/2019 nêu: Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp phát triển du lịch xanh do xung đột lợi ích kinh tế giữa các chủ thể kinh tế và các ngành.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu nội dung báo điện tử Đấu thầu số ngày 3/4/2019 để có giải pháp giải quyết vấn đề thiếu nhân lực về dữ liệu lớn (Big data), đào tạo nhân lực phục vụ cuộc cách mạng số.

Phương Nhi