(Chinhphu.vn) – Công ty ông Lê Ngọc Long (Hà Nội) đang làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Công ty ông liên danh tham gia dự thầu với công ty B (có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) tham gia dự thầu 1 dự án có yêu cầu "nhà thầu cần cung cấp chứng chỉ năng lực".

Ông Long hỏi, khi liên danh với nhà thầu B đã có chứng chỉ thì liên danh này có đủ điều kiện để trúng thầu không? Hay cả đơn vị ông và công ty B đều phải có chứng chỉ năng lực hoạt động (trong thỏa thuận liên danh có ghi rõ: Bên B đảm nhận toàn bộ nhân sự chủ nhiệm và các nhân sự chủ chốt; bên ông chỉ phối hợp triển khai thực hiện)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với vấn đề của ông Long, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Trường hợp pháp luật xây dựng quy định tổ chức tham gia hoạt động xây dựng (thi công xây dựng công trình) phải có chứng chỉ năng lực thi công xây dựng phù hợp thì nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ này trước khi ký kết hợp đồng và thi công xây dựng công trình.

Chinhphu.vn