(Chinhphu.vn) - Phần mềm thu thập dữ liệu đo đếm của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin (EVNICT) được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam và được công nhận danh hiệu Sao Khuê năm 2019.

Giải thưởng do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam công bố ngày 21/4 tại Hà Nội.

Đây cũng là lần thứ 8, EVNICT đạt giải Sao Khuê cho các sản phẩm phần mềm mà Công ty phát triển. Phần mềm thu thập dữ liệu đo đếm (EVN HES) được EVNICT thiết kế, xây dựng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ năm 2015 và nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ năm 2017. 

Hệ thống phần mềm có chức năng thiết lập danh mục điểm đo, đọc dữ liệu công tơ điện tử, phân tích và xử lý dữ liệu, giám sát thu thập dữ liệu.

Nếu trước đây các đơn vị của EVN phải sử dụng 5 đến 6 hệ thống khác nhau để quản lý hệ thống thiết bị (do công nghệ khác nhau), thì phần mềm EVN HES hiện nay áp dụng được cho tất cả chủng loại công tơ trên lưới.

Theo ông Phạm Ngọc Hiển, Phó Giám đốc EVNICT: Phần mềm thu thập dữ liệu đo đếm được thiết kế để hướng đến việc thống nhất công nghệ và phần mềm thu thập dữ liệu, nhằm nâng cao tính minh bạch, tăng năng suất lao động cho các đơn vị sử dụng.

Cụ thể hệ thống cho phép kết nối, tích hợp với các phần mềm MDMS, kho dữ liệu đo đếm EVN, CMIS, PMIS để tích hợp các dữ liệu đo đếm sử dụng trong quá trình tính toán hóa đơn, xây dựng thông tin lưới điện và nghiên cứu phụ tải.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng EVNHES là công cụ quản lý thống nhất, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành thông qua việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT). Điều này giúp các đơn vị dễ dàng theo dõi, xử lý tổng thể công việc trong toàn bộ vòng đời của dự án qua 1 hệ thống, tránh trường hợp phải tổng hợp lại thông tin từ nhiều hệ thống khác nhau.

Hiện nay phần mềm thu thập dữ liệu đo đếm đang được áp dụng tại 5 Tổng công ty điện lực và 4 công ty truyền tải điện thuộc EVN với số lượng 1 triệu điểm đo. 

Dự kiến năm 2019, số lượng điểm đo triển khai EVN HES là 5 triệu điểm và trong giai đoạn 2020 - 2022 là 25 triệu điểm đo.

Giải thưởng Sao Khuê được tổ chức lần đầu năm 2003, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức, nhằm vinh danh những sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT xuất sắc nhất. Năm nay, Ban tổ chức đã chọn ra 94 đề cử bình chọn danh hiệu Sao Khuê 2019.

Được biết, 8 sản phẩm của EVNICT đã đạt danh hiệu Sao Khuê là: Hệ thống phần mềm quản lý khách hàng dùng điện (CMIS); phần mềm viễn thông công cộng (T3S); phần mềm thị trường điện;phần mềm hệ thống quản lý hóa đơn điện tử; hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật lưới điện và phần  quản lý kỹ thuật nhà máy điện; phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS) và phần mềm thu thập dữ liệu đo đếm (EVN HES).

                                                                                                                                        Toàn Thắng