(Chinhphu.vn) - Nằm trong chương trình hoạt động của nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch AMAF lần thứ 40 và AMAF+3 lần thứ 18, từ ngày 4- 9/8 tại thành phố Huế sẽ diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao Nông Lâm nghiệp ASEAN (Special SOM-AMAF).

Ban tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao Nông Lâm nghiệp ASEAN cho biết, chương trình Hội nghị sẽ đề xuất một số nội dung ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp như:

Về cải thiện các hoạt động quản lý biên mậu: Thúc đẩy cơ chế một cửa ASEAN, kiểm dịch vùng biên; hài hòa các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chung về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong ASEAN để tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa nông sản trong khu vực.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đề xuất nội dung liên quan đến vấn đề: Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; hợp tác cấp khu vực trong kiểm soát dịch bệnh trên động thực vật; đào tạo về đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm, về thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro giữa các nước ASEAN;  thiết lập và tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, các diễn đàn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoài ra, hội nghị sẽ kiểm điểm và đánh giá các hoạt động hợp tác về nông lâm nghiệp ASEAN kể từ sau Hội nghị Bộ trưởng AMAF40. Tại đây, các nhóm công tác hợp tác kỹ thuật sẽ báo cáo các hoạt động trong khuôn khổ nhóm công tác và đề nghị SOM-AMAF thông qua các khuyến nghị (nếu có).  Thảo luận chương trình hợp tácvới các đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga) nhằm thúc đẩy và tạo thuận lợi cho thương mại nông sản của ASEAN.

Với vai trò là Chủ tịch AMAF lần thứ 40 và AMAF+3 lần thứ 18, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tham gia tích cực các hoạt động hợp tác với ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) và các hoạt động hợp tác ASEAN liên quan khác. Việt Nam đã tham gia đầy đủ 49 Nhóm Công tác trong khuôn khổ AMAF và chủ trì nhiều hoạt động của các Nhóm công tác chuyên ngành thuộc các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp theo thứ tự luân phiên hoặc theo nội dung sáng kiến.

Năm 2018, Việt Nam đã đăng cai và chủ trì thành công Hội nghị Bộ trưởng AMAF lần thứ 40, Hội nghị Bộ trưởng AMAF+3 lần thứ 18, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc về SPS lần thứ 6 và các Hội nghị cấp SOM tại Hà Nôi. Nội dung của các Hội nghị kiểm điểm các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, thông qua các chiến lược, chính sách hợp tác của khu vực, phê duyệt kế hoạch hoạt động của các Nhóm công tác chuyên ngành, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan nổi bật của khu vực ASEAN và tăng cường hợp tác với các đối tác ngoại khối với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đỗ Hương