(Chinhphu.vn) - Bộ Ngoại giao đang dự thảo Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự tại Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh và các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan khác được uỷ quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện). 

Dự thảo quy định rõ thẩm quyền ký và uỷ quyền ký giấy tờ lãnh sự ở trong nước. Theo đó, Cục trưởng Cục Lãnh sự có thẩm quyền ký các loại giấy tờ, văn bản sau: Ký cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; ký cấp công hàm đề nghị các Cơ quan đại diện nước ngoài cấp thị thực; ký cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Ngoại giao; ký hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự, chứng nhận giấy tờ, tài liệu được xuất trình tại Bộ Ngoại giao; ký cấp phép hạ cánh và cất cánh cho chuyên cơ chở khách mời của Đảng, Nhà nước và chuyến bay làm nhiệm vụ hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam…

Theo phân công của Cục trưởng Cục Lãnh sự, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự có thể ký thay Cục trưởng Cục Lãnh sự các giấy tờ nêu trên.

Dự thảo quy định thẩm quyền ký và uỷ quyền ký giấy tờ lãnh sự ở ngoài nước như sau: Người đứng đầu Cơ quan đại diện có thẩm quyền ký cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung các loại hộ chiếu, giấy thông hành; công hàm đề nghị Cơ quan nước ngoài cấp thị thực; ký cấp các loại thị thực; ký cấp giấy miễn thị thực; ký công chứng, chứng thực, chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu; ký giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch và các công văn, giấy tờ khác liên quan đến công tác lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Cơ quan đại diện có thể ủy quyền cho viên chức ngoại giao thực hiện chức năng lãnh sự hoặc viên chức lãnh sự ký các giấy tờ nêu trên, trừ việc ký cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao. Đối với những Cơ quan đại diện có Phòng lãnh sự (có con dấu riêng), người đứng đầu cơ quan đại diện có thể uỷ quyền cho Trưởng phòng lãnh sự ký các giấy tờ nêu trên.

Người được uỷ quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại Điều 17 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và phải có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ lãnh sự còn hiệu lực do Cục Lãnh sự ký cấp, trừ trường hợp được miễn chứng chỉ theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu của công tác lãnh sự tại địa bàn, người đứng đầu cơ quan đại diện quyết định số lượng (từ 01 đến 03) người được uỷ quyền ký các giấy tờ về lãnh sự. Đối với cơ quan đại diện có số lượng công việc lãnh sự lớn thì cơ quan đại diện trao đổi thống nhất với Cục Lãnh sự về số người được ủy quyền ký (tối đa không quá 05 người).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP