(Chinhphu.vn) – Ông Trần Duy Hưng là giáo viên tiểu học thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ông có 5 năm đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2013-2014 đến 2018-2019), năm học 2017-2018 ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2016 đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và năm 2014, năm 2016 được nhận bằng khen của tỉnh.

Cuối năm học 2018-2019, ông Hưng có hỏi lãnh đạo trường và phụ trách chuyên môn ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc xét đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân thì được trả lời là phải đăng ký tại Hội nghị Cán bộ viên chức ký kết giao ước thi đua đầu năm của trường thì cuối năm mới được xét nộp hồ sơ.

Ông Hưng hỏi, việc xét đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có phải đăng ký ngay từ đầu năm học hay không? Với các thành tích mà ông đã đạt được như trên thì ông có đủ điều kiện để xét đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 46 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, tuyến trình khen thưởng của ông Trần Duy Hưng, giáo viên tiểu học thuộc huyện Long Phú, do UBND huyện Long Phú xét, trình UBND tỉnh Sóc Trăng.

Về tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Bằng khen của Thủ tướng tặng cho cá nhân: “đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở”.

Vì vậy, để xét Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Duy Hưng, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với UBND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn