(Chinhphu.vn) – Đông đảo cử tri ủng hộ Đề án thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang.

Ảnh minh họa

Cụ thể, có 53.806/53.932 cử tri ủng hộ việc thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang, đạt tỷ lệ 99,77%.

Đối với việc thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy, 6.678/6.684 cử tri xã Hiệp Lợi ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,91%.

Bên cạnh đó, 100% đại biểu HĐND các đơn vị hành chính có liên quan dự họp đồng ý thông qua Đề án thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang.

Mời bạn đọc xem toàn văn Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND các đơn vị hành chính có liên quan về Đề án thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang tại đây.

Tuệ Văn