(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, thành lập các phường, thị trấn thuộc tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, đa số cử tri ủng hộ việc sắp xếp này.

Ảnh minh họa

Cụ thể, về việc nâng 4 xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội để thành lập 4 phường thuộc thành phố Vĩnh Long, có 24.555/25.160 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,59%.

Đối với các xã Thành Lợi, Tân Quới, Thành Đông, Tân Thành, Tân Bình thuộc huyện Bình Tân, có 33.482/35.047 cử tri ủng hộ điều chỉnh địa giới hành chính các xã (giảm xã Thành Đông) và thành lập thị trấn Tân Quới (trên cơ sở xã Tân Quới sau khi sắp xếp), đạt tỷ lệ 95,53%.

Đối với việc sáp nhập xã Chánh Hội vào thị trấn Cái Nhum, tên gọi sau khi sắp xếp là thị trấn Cái Nhum, có 8.499/8.656 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,19%.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri để thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, thành lập các phường, thị trấn thuộc tỉnh Vĩnh Long tại đây.

Tuệ Văn