(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi , bổ sung Nghị định 127 sau thời gian thực hiện cần được sửa đổi, bổ sung vì một số hành vi vi phạm không còn phù hợp do đã có những thay đổi từ yêu cầu quản lý, một số hành vi có định danh chưa rõ ràng, chưa phù hợp nên quá trình thực hiện thiếu thống nhất. Một số quy định về cưỡng chế không phù hợp trong thực tiễn nên khi tổ chức thực hiện còn khó khăn, vướng mắc. Do vậy, cần thiết phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan hiện hành.

Điều chỉnh tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm

Dự thảo đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan như sau:

“Khai báo và làm thủ tục không đúng thời hạn quy định khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế”, mức phạt từ 2-5 triệu đồng tăng lên mức phạt từ 5-10 triệu đồng;

“Không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này hoặc trường hợp phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực cửa khẩu để giao nhận hàng hóa”, mức phạt từ 5-10 triệu đồng tăng lên mức từ 5-20 triệu đồng…

Bên cạnh đó, nhóm hành vi vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan (được thể hiện tại Điều 7 dự thảo Nghị định) được bổ sung 05 hành vi vi phạm, gồm:

Vi phạm các quy định về thời hạn xử lý sản phẩm gia công sau khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực;

Không thông báo bổ sung, thông báo bổ sung không đúng thời hạn quy định thông tin khi có sự thay đổi cơ sở gia công, sản xuất hàng xuất khẩu;

Không thông báo, thông báo không đúng thời hạn quy định về định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất;

Lưu giữ hàng hóa trung chuyển trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam quá thời hạn quy định;

Khai báo và làm thủ tục không đúng thời hạn quy định khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng áp thuế suất theo hạn ngạch thuế quan.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP