(Chinhphu.vn) - Ngày 16/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020 - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Quảng Ngãi đã có 59 xã/164 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 25 xã về đích NTM.

Quảng Ngãi đã sớm thành lập và kiện toàn hệ thống tổ chức chỉ đạo, bộ máy quản lý thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM từ cấp tỉnh đến tận xã, thôn để kịp thời chỉ đạo, điều phối việc thực hiện chương trình. 

Cùng với nguồn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, tỉnh đã cố gắng cân đối bố trí ngân sách địa phương để bổ sung nguồn lực cho việc thực hiện chương trình; huy động được sự đóng góp của các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhờ vậy, bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến rõ nét. 

Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỉ lệ hộ nghèo ở nông thôn được quan tâm đầu tư; các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường bước đầu được quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông thôn phát triển theo hướng lành mạnh hơn, văn minh hơn; an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn tiếp tục được giữ vững. 

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các huyện, thành phố, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh đến 30/9 đã có chuyển biến tốt. Nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí) 59 xã; nhóm 2 (đạt từ 15-18 tiêu chí) 15 xã; nhóm 3 (đạt từ 10-14 tiêu chí) 47 xã; nhóm 4 (đạt từ 5-9 tiêu chí) 43 xã; nhóm 5 (đạt dưới 5 tiêu chí): Không còn xã dưới 5 tiêu chí. 

Đến nay, số xã được công nhận đạt chuẩn NTM là 59 xã, tăng 48 xã so với năm 2015. Ước đến cuối năm 2019 có 80 xã, đạt 100% kế hoạch Trung ương giao. Dự kiến đến cuối năm 2020 có 98 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. 

Có 1 huyện đạt chuẩn NTM, đạt chỉ tiêu Trung ương giao. Dự kiến đến cuối năm 2020 có 3 huyện đạt chuẩn NTM, đạt 50% kế hoạch tỉnh giao. 

Hằng năm, UBND tỉnh đều xem xét phân bổ vốn Trung ương cho các xã đạt chuẩn NTM để duy tu bảo dưỡng công trình, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và đạt chuẩn xã NTM bền vững. 

Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành hỗ trợ xây dựng thí điểm 3 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí các xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 đối với các xã đã đạt chuẩn NTM. 

Đến nay đã có 3 thôn gồm: Thôn 2 (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa), thôn Mỹ Huệ 1 (xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) và thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành được UBND các huyện công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; người dân hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường thôn, ngõ xóm, xây dựng bồn hoa, trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa dọc 2 bên các tuyến đường tạo nên diện mạo mới nông thôn theo hướng xanh-sạch-đẹp. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung phát triển sản xuất, gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng NTM; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã; giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn. 

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020.                                                                                            

Lưu Hương

Lưu Hương Thơm