(Chinhphu.vn) -  Đề tài khoa học được hoàn thành và ra mắt độc giả trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trong xu hướng phát triển các mô hình thành phố của xã hội loài người, xây dựng và phát triển thành phố thông minh (Smart City) là xu hướng phát triển tất yếu, là một trong 15 lĩnh vực cốt lõi của cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Ngày 14/11 tại Bộ Xây dựng, đã diễn ra Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” của PGS.TS,Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cùng tham dự sự kiện này.

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học vừa được hoàn thành của PGS.TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành.

PGS. TS, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành tại buổi lễ  ra mắt cuốn sách. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Nội dung cuốn sách nhằm trả lời các câu hỏi: Thành phố thông minh là gì? Tại sao phải xây dựng thành phố thông minh cho các đô thị trong thời đại thế giới chuyển đổi mạnh mẽ với sự bùng nổ nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Nội hàm của thành phố thông minh gồm những gì? Công cụ và các chỉ số thích ứng để quản lý, đánh giá thành phố thông minh trên bình diện quốc tế?

Bản thân các nhà lãnh đạo các thành phố đã nhận thấy mô hình phát triển đô thị hiện nay đang tụt hậu với những thách thức và kỳ vọng của xã hội hiện đại. Như vậy, làm thế nào chúng ta có thể xây dựng thành phố thông minh thích ứng với những biến động đó?

Cuốn sách cũng đề cập tới các kết quả nghiên cứu, khảo sát, đánh giá của các đồng nghiệp trên thế giới và kết quả triển khai xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam được tác giả nghiên cứu, áp dụng trên thực tế cũng được trình bày như ví dụ minh họa như thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh…

Với cơ hội phát triển và thử nghiệm phương pháp tư duy hệ thống, phân tích SWOT, xây dựng và đưa vào áp dụng trong thực tiễn mô hình thành phố thông minh cho một số địa phương với những đặc trưng khác biệt như thành phố cảng – đô thị lớn, thành phố đồng bằng vùng trũng với lưu vực sông và chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đô thị vùng trung du – vùng Thủ đô… cuốn sách góp phần định hướng và xác lập phương pháp tiếp cận để các thành phố, đô thị có được phương hướng rõ hơn trong lộ trình đầu tư xây dựng và phát triển thành phố thông minh phục vụ cộng đồng.

Tại lễ ra mắt cuốn sách, PGS.TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã ủy quyền cho Báo Xây dựng là đơn vị phát hành cuốn sách.

PGS.TS Nguyễn Văn Thành là người có nhiều nghiên cứu và thuyết trình với tư cách là diễn giả chính giới thiệu về xây dựng thành phố thông minh tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Cần Thơ, Ninh Bình, Thanh Hóa… cũng như tại các Hội nghị khoa học chuyên sâu về thành phố thông minh.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành là tác giả của trên 100 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, cùng một số cuốn sách về các lĩnh vực chính sách công nghiệp, quản trị nguồn nhân lực...

                                                                                                                                            Toàn Thắng