(Chinhphu.vn) – Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng chúc mừng bạn Nguyễn Hồng Vĩnh, thôn Đình Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã đoạt giải Nhất tuần thi thứ 14 (từ 25/11-2/12).

Trong tuần thi thứ 14, đã có 91.059 người tham gia thi với 232.682 lượt người thi, 18.172 người trả lời đúng cả 8 câu hỏi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 14:

STT

Tỉnh/Thành phố

Số người tham gia

Số lượt tham gia

1

Tỉnh Hà Tĩnh

12726

42213

2

Thành phố Hồ Chí Minh

12542

20405

3

Thành phố Hà Nội

6051

18499

4

Tỉnh Nghệ An

5828

27335

5

Tỉnh Quảng Ninh

3041

4190

6

Tỉnh Thừa Thiên Huế

2994

3598

7

Tỉnh Lâm Đồng

2904

4334

8

Tỉnh Quảng Trị

2034

3099

9

Tỉnh Long An

2004

2491

10

Tỉnh Đồng Nai

1983

3196

Đáp án câu hỏi tuần 14 như sau:

STT

Câu hỏi

Đáp án đúng

1

Câu 1

B

2

Câu 2

C

3

Câu 3

D

4

Câu 4

A, B, C, D

5

Câu 5

B

6

Câu 6

B

7

Câu 7

A, B, C, D

8

Câu 8

D

9

Số người trả lời đúng

18.172 người

Các bạn đoạt giải:

01 giải Nhất

Họ và tên

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Hồng Vĩnh

thôn Đình Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

18.172 người

27/11/2019 16:22:47

02 giải Nhì

Họ và tên

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Vũ Thị Mai Hoa

Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

18.172

28/11/2019 13:14:23

Vũ Xuân Lợi

Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

18.173

27/11/2019 12:21:22

03 giải Ba

Họ và tên

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Quản Việt Hà

Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

18.173

27/11/2019 19:56:24

Lê Quyết Thắng

SN 52, đường Nguyễn Du, tổ 16 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

18.171

28/11/2019 13:11:39

Nguyễn Thị Linh

UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

18.173

28/11/2019 13:16:00

05 giải Khuyến khích

Họ và tên

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Đình An

Hội người khuyết tật tỉnh Hà giang

18.173

28/11/2019 13:17:06

Nguyễn Bá Thanh

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

18.171

29/11/2019 10:12:16

 Nguyễn Thị Thuỷ

Trường Sĩ quan Chính trị - Thạch Hòa - Thạch Thất - Thành phố Hà Nội

18.171

29/11/2019 10:24:11

Nguyễn Tuấn Hải

Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

18.171

02/12/2019 07:19:28

Vũ Tố Quyên

phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

18.170

25/11/2019 12:58:00

Câu hỏi tuần 15

Câu 1: Mục tiêu tổng quát: “ra khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ XXI. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đến năm 2000 tăng khoảng gấp đôi so với năm 1990”, được xác định trong văn kiện nào của Đảng ta?

A.  Nghị quyết Đại hội lần thứ VI

B.  Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ VII

C. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000

D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Câu 2: Từ Đại hội toàn quốc lần thứ mấy của Đảng xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”?

A. Đại hội lần thứ VI

B. Đại hội lần thứ VII

C. Đại hội lần thứ VIII

D. Đại hội lần thứ IX

Câu 3: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã nêu lên những thành tựu nổi bật nào của đất nước sau 10 năm Đổi mới?

A. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc…

B. Quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ; phá được thế bị bao vây, cô lập…

C. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn…

D. Nhiệm vụ chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành…

Câu 4: Đại hội nào của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”?

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (06/1991)

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (07/1996)

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (04/2001)

Câu 5: Đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra những định hướng nào về Văn hóa?

A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

B. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội

C.  Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của đất nước

D. Củng cố, tăng cường mạng lưới văn hóa cơ sở

Câu 6: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1996 – 2000 đã đề ra mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A.  Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9 - 10%

B.  Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 8 - 10%

C. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7 - 10%

D. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 6 - 10%

Câu 7: Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/18.65 về việc Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó ghi rõ “Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Bạn cho biết Nghị quyết trên được ban hành năm nào?

A. Năm 1985

B. Năm 1986

C. Năm 1987

D. Năm 1989

Câu 8: Cánh đồng hoang là một bộ phim nói về đề tài Chiến tranh Việt Nam đạt nhiều Giải thưởng: Bông sen vàng - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải nam diễn viên - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải quay phim - Liên hoan phim Việt Nam (1980); Giải đặc biệt - Liên Đoàn báo chí Điện ảnh Quốc tế (1980); Huy chương vàng - Liên hoan phim Quốc tế Moskva, 1981… Bạn hãy cho biết, ai là đạo diễn của bộ phim?

A. Lâm Tới

B. Thúy An

C. Nguyễn Hồng Sến

D.  Hồng Bắc

Ban Tổ chức

Diệu Hương