(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh vừa trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tá Tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ;

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Xuân Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí Nguyễn Tá Tỉnh và Trần Xuân Long tiếp tục rèn luyện, củng cố, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 4/12, Ngân hàng Nhà nước chi nhán An Giang đã tổ chức công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm đồng chí Võ Hồng Nho, Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh An Giang, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thừa ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 2/12 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Vi Thị Hoa, Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn./.