(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Thái Huy, Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng trợ cấp 10 tháng lương cơ bản tại thời điểm nhận quyết định công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Ông Huy nhận công tác tại vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2019 nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được số tiền trợ cấp 10 tháng lương cơ bản.

Theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP, khi đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, cán bộ sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở. Trước đó, theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam mới được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở. Như vậy, so với Nghị định 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 76/2019/NĐ-CP không quy định giới hạn về thời gian công tác để được hưởng trợ cấp lần đầu.
Ngoài ra, theo quy định, tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Ông Huy hỏi, tiền lương của 1 tháng là bao gồm tất cả các khoản phụ cấp cho giáo viên hay chỉ có các khoản phụ cấp liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK có hiệu lực từ ngày 1/12/2019.

Ông Thái Huy đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK từ tháng 9/2019 nên ông không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Về thực hiện chế  độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: “Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)”.

Chinhphu.vn