(Chinhphu.vn) - Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế Bình Phước đã thực hiện nhiều hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thông thoáng và thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, tiết giảm những thủ tục không cần thiết một cách thiết thực và có kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh minh họa

Thông tin từ Văn phòng Cục Thuế Bình Phước cho biết, trong năm 2020, việc giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện đúng theo trình tự và quy trình của ngành và theo tinh thần Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Từ đầu năm đến nay, tất cả những thủ tục hành chính như: tờ khai, mẫu biểu, hướng dẫn.... đều thực hiện trên nguyên tắc công khai, niêm yết tại bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp.

Theo đánh giá của Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, việc thực thi quy định đối với thủ tục đặt in hóa đơn 2 ngày và thông báo phát hành hóa đơn đúng thời hạn 2 ngày theo quy định; đối với thủ tục mua hóa đơn giải quyết 100% trong ngày, không gây phiền hà cho người nộp thuế và nhận được phản hồi tốt từ người nộp thuế.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả việc khai thuế, đăng ký thuế, nộp thuế, hoàn thuế… điện tử, triển khai sâu rộng cho người nộp thuế vào hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax).

Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã tiếp nhận và phối hợp cùng các phòng chuyên môn triển khai mới 4 dịch vụ: khai thuế điện tử đối với cá nhân không chữ ký số; xác nhận số nộp NSNN bằng phương thức điện tử; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử; triển khai thử nghiệm nộp lệ phí trước bạ điện tử, tập huấn ứng dụng Ký điện tử tập trung cho công chức thuế.

Ghi nhận tại thời điểm này, Bình Phước đã có 100% số lượng người nộp thuế, số lượng tờ khai, nộp hồ sơ hoàn thuế theo phương thức điện tử.

Cũng theo Văn phòng Cục Thuế Bình Phước, trong quý III và những tháng cuối năm 2020 đơn vị tiếp tục khảo sát mức độ sẵn sàng của 6 ngân hàng thương mại để triển khai cá nhân nộp thuế điện tử qua hình thức internet banking; rà soát triển khai bộ thủ tục hành chính về thuế, thực hiện thủ tục hành chính trên ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) và Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung ứng dịch vụ; tiếp tục rà soát, tham mưu các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho doanh  nghiệp.

GC