(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học, trong đó bổ sung một số nội dung mới về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT bổ sung quy định cụ thể thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 44 tuần (tương đương 1.760 giờ hành chính) để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, được xác định theo năm học sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định.

Để phù hợp với năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học của mỗi giảng viên, chiến lược phát triển của mỗi nhà trường, tăng cường thực hiện quyền tự chủ của các trường, Thông tư cũng quy định linh hoạt định mức giờ chuẩn và nghiên cứu khoa học, giao thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào thực tế của đơn vị; mục tiêu, chiến lược phát triển nhà trường; đặc thù của môn học, ngành học để quyết định định mức giờ chuẩn của giảng viên trong một năm học cho phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thông tư không quy định cứng nhắc định mức giờ chuẩn của giảng viên trong một năm học; cân bằng các nhiệm vụ chính của người giảng viên. Theo đó, định mức giờ chuẩn được quy định có độ giãn từ 200 đến 350 giờ chuẩn giảng dạy. Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học được mở rộng để quy định cụ thể trong phạm vi cho phép về định mức giờ chuẩn, quy đổi ra giờ chuẩn và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo định hướng hoạt động của cơ sở. Cơ sở giáo dục đại học tùy thuộc vào ngành đào tạo, chiến lược phát triển thành đại học định hướng nghiên cứu hay định hướng ứng dụng mà xác định định mức cho từng nhóm nhiệm vụ phù hợp…

Ngoài điểm mới nói trên, Thông tư 20 bổ sung, thống nhất định mức giờ chuẩn đối với một số trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể theo quy định hiện hành; đối với giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học; quy định chế độ làm việc vượt định mức và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ chuẩn. 

Cùng với đó, điều chỉnh định mức đối với 1 số vị trí giảng viên kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo (Hội đồng đại học, Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường…) và một số nội dung khác cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung nhiệm vụ của trợ giảng; bổ sung quy định về chế độ làm việc vượt định mức lao động đối với giảng viên.

Đáng chú ý, Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT có bổ sung hình thức giảng dạy trực tuyến; theo đó, công nhận dạy học trực tuyến để được tính vào định mức giờ chuẩn. Các nội dung giảng dạy có tính chất đặc thù, các tiết giảng trình độ đại học trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) trên 50 phút được giao thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy đổi cho phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 11/9/2020.

KL