(Chinhphu.vn) - Đã có 23.766 người đăng ký tham gia Chương trình đi bộ, chạy bộ với 807.892 km, tham gia gây quỹ ủng hộ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc  thiểu số ít người.


Có 23.766 người đăng ký tham gia Chương trình với 807.892 km đi bộ, chạy bộ.
Sau 1 tháng phát động, chặng 1 của Chương trình đi, chạy bộ “Những bước chân vì cộng đồng” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người đã khép lại với những con số ấn tượng. Đã có 23.766 người đăng ký tham gia Chương trình với 807.892 km đi bộ, chạy bộ.

Chặng 1 của Chương trình được bắt đầu từ ngày 4/7 và kết thúc vào ngày 26/7 với 14.821 người tham gia 153.290 hoạt động đi bộ, chạy bộ vừa tham gia gây quỹ ủng hộ xây dựng 16 Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc  thiểu số ít người.

Theo cách tính của Ban Tổ chức (ngày Chủ nhật số km được nhân đôi) con số km đã lên tới 1.051.415 km.

Với mỗi km chạy bộ, đi bộ tương ứng với 1.000 đồng, cộng đồng đã đóng góp được 1.051.415.000 đồng, vượt mức kế hoạch là 1 tỷ đồng đề ra  ban đầu.

Số tiền trên để xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Chứt tại tỉnh Quảng Bình.

Được biết, chặng 2 của Hành trình sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Nhật Nam