(Chinhphu.vn) - Các hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ vệ sinh đối với rác thải sinh hoạt phải thực hiện nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng…. Không có quy định về các trường hợp được miễn, giảm.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Hồng Minh (Hà Nội), Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Theo quy định nêu trên thì cá nhân cư trú ở các phường là 6.000 đồng/người/tháng. Bà Minh hỏi, cá nhân cư trú phải đóng phí rác thải sinh hoạt theo quy định trên là bao gồm cả thành viên hộ gia đình dưới 15 tuổi chưa có thu nhập có đúng không?

UBND TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND về đối tượng nộp: “Các hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ vệ sinh đối với rác thải sinh hoạt phải thực hiện nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng…”. Đồng thời không có quy định về các trường hợp được miễn, giảm.

Do vậy, việc thực hiện tiền dịch vụ thu gom rác được áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng dịch vụ.

Trường hợp có vướng mắc về giá cũng như phương thức thu nộp, bà Minh có thể liên hệ với đơn vị cung ứng dịch vụ hoặc UBND phường nơi cư trú để được hướng dẫn cũng như giải đáp.

Chinhphu.vn