(Chinhphu.vn) - Tối 6/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dự phiên thảo luận mở trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).

Đại biểu ở các điểm cầu phiên thảo luận. Ảnh: BNG cung cấp

Phiên thảo luận có chủ đề “Giải quyết mối liên hệ giữa khủng bố và tội phạm có tổ chức” do Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi chủ trì.

Giám đốc Điều hành Văn phòng LHQ về chống ma túy-tội phạm (UNODC) Ghada Fathi Waly và Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách Văn phòng LHQ về chống khủng bố (UNOCT) Vladimir Voronkov tham dự.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có hành động chung để không tạo môi trường thuận lợi cho khủng bố và tội phạm có tổ chức phát triển; nhấn mạnh quan ngại về nguy cơ khủng bố gia tăng cấu kết với tội phạm có tổ chức, gây ra nhiều thách thức đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế; cho rằng để giải quyết vấn đề này cần tập trung điều chỉnh chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia và tăng cường hợp tác khu vực.

Trong khi đó, Giám đốc Điều hành UNODC Ghada Fathi Waly khẳng định các nhóm khủng bố và tội phạm đang lợi dụng những tổn thương của xã hội gây ra bởi đại dịch COVID-19 để tiến hành các hoạt động phi pháp và điều này là rất đáng quan ngại.

Phó Tổng Thư ký LHQ Vladimir Voronkov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực ứng phó của các quốc gia và cho biết các cơ quan LHQ đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế để giải quyết vấn đề. 

Chia sẻ những quan ngại chung về nguy cơ, ảnh hưởng của khủng bố, tội phạm có tổ chức và mối liên hệ giữa chúng đối với hòa bình, an ninh, phát triển bền vững của các quốc gia thành viên LHQ, nhất là trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định các quốc gia thành viên có trách nhiệm hàng đầu trong  chống khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Các hoạt động nhằm giải quyết những vấn đề này cần được tiến hành trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia liên quan, thực hiện chiến lược chống khủng bố toàn cầu của LHQ và các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng và HĐBA LHQ. Trong tiến trình này, HĐBA LHQ có thể đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng, lồng ghép cách tiếp cận tổng thể nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ như tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng, thất nghiệp và bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho rằng trong cuộc đấu tranh chống khủng bố và tội phạm có tổ chức, đặc biệt là chống tài trợ và tuyển mộ khủng bố, cần tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế cũng như sự ủng hộ các cơ quan liên quan của LHQ như UNOCT, UNODC, Ủy ban Chống khủng bố của LHQ và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình này.

Thứ trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ các nước, nhất là các nước đang phát triển trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng năng lực trong đấu tranh chống khủng bố và tội phạm có tổ chức, đặc biệt về quản lý biên giới, quản lý tội phạm ma túy, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, các vấn đề tư pháp và xây dựng pháp luật, tính tới điều kiện đặc thù và hoàn cảnh của mỗi quốc gia.

Về phía mình, thời gian qua Việt Nam đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kinh tế, tài chính nhằm giảm thiểu nguy cơ tài trợ cho khủng bố, phòng chống các loại hình tội phạm có tổ chức, đồng thời thực thi các nghĩa vụ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước thành viên và các bên liên quan để chống khủng bố và tội phạm có tổ chức, vì hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế./.

(BNG)

Nguyễn Văn Huân