(Chinhphu.vn) - Bộ Công an ban hành Thông tư số 92/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân (CAND).

Theo Thông tư, mục đích thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ CAND và nhân dân tại các cơ sở y tế CAND; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, tiêu cực góp phần xây dựng các cơ sở y tế CAND trong sạch, vững mạnh.

Thông tư nêu rõ những nội dung mà Thủ trưởng cơ sở y tế công khai đối với người bệnh và người nhà người bệnh như: Lịch làm việc, lịch trực hằng ngày của cán bộ y tế; quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người nhà người bệnh đối với cơ sở y tế; nội quy bệnh viện, bệnh xá, sơ đồ chỉ dẫn các khoa, phòng của cơ sở y tế; các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh; mức thu viện phí, chế độ miễn, giảm viện phí, chế độ bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh, giá gửi phương tiện (xe đạp, xe máy, ô tô) trong cơ sở y tế và các dịch vụ khác; Bộ phận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ sở y tế, số điện thoại đường dây nóng của cơ sở y tế.

Thông tư cũng quy định những nội dung người bệnh và người nhà người bệnh giám sát, tham gia ý kiến như:

1- Việc thực hiện các chế độ, chính sách y tế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh; các chế độ, chính sách khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an.

2- Việc thực hiện nội quy, quy chế về khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở y tế.
3- Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, đề xuất ý kiến để đóng góp động viên tinh thần, thái độ phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm trong khám và chữa bệnh của cán bộ y tế; trao đổi và phối hợp với cán bộ y tế trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh.

4- Việc thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự nơi khám bệnh, chữa bệnh.

5- Giải quyết, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết, khiếu nại, tố cáo của người bệnh và người nhà người bệnh.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Thủ tưởng cơ sở y tế. Theo đó, Thủ trưởng các cơ sở y tế phải thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên, lao động hợp đồng trong đơn vị; lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân, lao động hợp đồng; xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân…

 

Vũ Phương Nhi