(Chinhphu.vn) - Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VII năm 2020 đã diễn ra ngày 23/9 tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, 63 sở GD&ĐT cùng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn ngành tham dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội - Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu quan trọng, sự nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục, của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý và các em học sinh, sinh viên trong cả nước.

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật của ngành giáo dục trong những năm qua, Phó Chủ tịch nước khẳng định: Hành lang pháp lý cho đổi mới giáo dục và đào tạo đang từng bước được hoàn thiện; đã trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa được tích cực thực hiện. Việc đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá người học ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Về công tác khen thưởng, ngành đã có nhiều đổi mới. Ưu tiên khen thưởng người trực tiếp lao động theo tỷ lệ 2/3 tổng số người được khen. Đối với học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, đã khen thưởng trên 5.200 em, khen đột xuất cho hơn 50 tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Kết quả các phong trào thi đua cho thấy, ngành giáo dục có quyết tâm và nhiều đổi mới, đóng góp tích cực vào phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực, là một trong 3 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, góp phần vào thành tựu to lớn qua 35 năm đổi mới của đất nước ta.

Về định hướng trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục tham mưu xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách, thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục và đào tạo đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Đối với công tác thi đua khen thưởng, ngành giáo dục cần tiếp tục tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua, triển khai sâu rộng trong toàn ngành các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, gắn công tác thi đua khen thưởng với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, với mong muốn từng ngôi trường, điểm trường là đơn vị luôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và hạnh phúc.

Tại Đại hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng cho 384 cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến của ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020.

Theo TTXVN

Bùi Anh Thơ