(Chinhphu.vn) - Hôm nay, 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu chương trình làm việc chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có 347 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 52.000 đảng viên của Đảng bộ Thành phố tham dự.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu trình bày đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm. Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng, tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,25%; thương mại-dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm.

Một số ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển, giữ vai trò trung tâm của vùng như: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, giáo dục, đào tạo nghề, y tế, khoa học công nghệ, viễn thông, thông tin và truyền thông… Lĩnh vực du lịch phát triển khá toàn diện về số lượng và chất lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ; chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên.

Năng lực cạnh tranh kinh tế của thành phố thuộc nhóm khá so cả nước. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển khá nhanh về số lượng và quy mô. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng quy mô hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Thu ngân sách hằng năm đạt chỉ tiêu giao và có điều tiết về Trung ương.

Thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình quy mô cấp vùng như hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, xây dựng các cơ sở giáo dục, dạy nghề, hệ thống giao thông kết nối liên vùng, hệ thống thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ…

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, đến cuối năm 2019, Cần Thơ đã hoàn thành chỉ tiêu 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Liên kết, hợp tác giữa Cần Thơ với các địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác đối ngoại và quá trình hội nhập quốc tế được mở rộng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; một số lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Ảnh: Báo Cần Thơ

Đại hội cũng thống nhất đánh giá, 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên, có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực. Công tác tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, đổi mới về nội dung và chất lượng được nâng lên.

Công tác dân vận được tăng cường và đổi mới gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Các cơ quan dân cử và bộ máy quản lý Nhà nước các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; công tác cải cách hành chính được tăng cường. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều tiến bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đề ra mục tiêu 5 năm tới là xây dựng và phát triển Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ, là trung tâm của vùng ĐBSCL về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao, là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.