(Chinhphu.vn) – Mục tiêu hàng đầu là làm tốt nhiệm vụ, kinh doanh hiệu quả. Nhưng hoạt động của VietinBank không chỉ vì lợi nhuận, mà còn gắn với việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đặc biệt luôn đi đầu trong đóng góp an sinh xã hội (ASXH).

Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW),  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank đã nhấn mạnh điều này tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua.

Là ngân hàng cổ phần hóa thành công, với cơ cấu cổ đông đa dạng, thu hút được các nguồn lực quan trọng cho phát triển, VietinBank chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ; chuẩn hóa cơ cấu tổ chức bộ máy, quản trị doanh nghiệp (DN), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu.Ảnh:VGP.

Trong 5 năm qua, tổng tài sản, quy mô kinh doanh của VietinBank tăng trưởng bình quân 20%/năm, tốc độ tăng trưởng hiệu quả kinh doanh gấp 5 lần tốc độ tăng trưởng quy mô kinh doanh trong thời gian gần đây, các chỉ số sinh lời luôn nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu; phân bổ 60% danh mục tín dụng vào các ngành nghề, dự án trọng điểm. Cải thiện mạnh mẽ hiệu quả hoạt động gắn với triển khai tái cấu trúc hệ thống.

Dù vậy, ông Lê Đức Thọ chia sẻ, mục tiêu hoạt động của VietinBank không hoàn toàn là tối đa hóa lợi nhuận, vì ngân hàng phát triển kinh doanh gắn với việc chủ động triển khai tích cực, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, hướng tới khách hàng, cổ đông và người lao động.

Là ngân hàng nhiều năm liền cho đến nay nằm trong Top 10 DN đóng góp lớn nhất cho Ngân sách Nhà nước, đi đầu trong đóng góp an sinh xã hội (giai đoạn 2015-2020 tài trợ hơn 3.000 tỷ đồng cho các chương trình ASXH; năm 2020 cắt giảm 3.000 đến 4.000 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận để hỗ trợ DN, người dân thông qua giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19).

Bí thư Đảng ủy VietinBank phân tích, sự phát triển của ngân hàng là nhờ có sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng cán bộ được Đảng bộ VietinBank triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tập trung vào các khâu đột phá như: đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức Đảng chuyển đổi tổ chức, bộ máy, cơ cấu quản trị theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân công, phân cấp trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và các cấp quản lý, các cá nhân có liên quan trong các lĩnh vực quản trị, điều hành.

Ngân hàng áp dụng Chương trình “6 hóa” trong tất cả các cấp và các hoạt động (gồm: tiêu chuẩn hóa; đơn giản hóa; tối ưu hóa; tự động hóa; cá nhân hóa trách nhiệm, và hợp tác hóa). Đồng thời thúc đẩy cơ chế “Tự giám sát”, cơ chế “Phối hợp” của giữa các cá nhân, đơn vị. Tập trung hóa chức năng quản trị rủi ro và thúc đẩy hoạt động kinh doanh về trụ sở chính.

Ngân hàng đã đổi mới toàn diện công tác quản trị nhân sự theo thông lệ quốc tế; hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống chính sách về công tác cán bộ và nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ. Trong đó, nghiêm cấm bố trí cán bộ có mối quan hệ người thân, người quen vào các vị trí công việc có nguy cơ rủi ro đạo đức, xung đột lợi ích hoặc cùng thực hiện một giao dịch/quy trình nghiệp vụ; chủ động kế hoạch hóa nguồn lực, đẩy mạnh tinh giảm nhân sự và dịch chuyển cơ cấu nhân sự hợp lý, hiệu quả cho bộ phận kinh doanh và nghiệp vụ lõi…

Ngân hàng cũng nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của Người đứng đầu cấp ủy, phát huy quyền hạn gắn liền với trách nhiệm trong thực hiện công tác cán bộ, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật và quy định của VietinBank.

VietinBank chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, HĐQT, Ủy ban kiểm tra đối với các cấp ủy, Người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, quản trị, điều hành và thực hiện công tác cán bộ, phòng chống rủi ro, xung đột lợi ích trong công tác cán bộ.

Về quản trị nhân lực, lãnh đạo VietinBank luôn chủ động xây dựng hệ giá trị văn hóa ngân hàng VietinBank, nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy về quản trị rủi ro, phòng chống xung đột lợi ích; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ. Với định hướng đạo đức Đảng viên gắn với đạo đức nghề nghiệp và các giá trị cốt lõi, trong đó đặt các giá trị “Hướng tới khách hàng, “Trung thực, chính thực, minh bạch, đạo đức nghề nghiệp”,“Phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng” lên hàng đầu, là tôn chỉ cho mọi hoạt động.

Đại diện VietinBank tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai do lũ lụt tại miền Trung. Ảnh:VGP.

Với Đảng bộ Khối DNTW, người đứng đầu VietinBank cũng nêu một số đề xuất góp ý.

Trong đó, ông Lê Đức Thọ cho rằng, cần khẩn trương có các giải pháp nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN): Cần tách bạch rõ vai trò của chủ sở hữu vốn Nhà nước và vai trò quản trị, điều hành, kiểm soát của người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước; trao quyền tự chủ quyết định một số nội dung cho Người đại diện vốn Nhà nước và DNNN trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc quản trị DN, nâng hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước; cho phép DNNN chủ động quyết định trích quỹ lương và chi trả lương cho người lao động (bao gồm chức danh quản lý và không quản lý) phù hợp với thị trường. Nghiên cứu sửa đổi Nghị định 53/2016 về mức lương tối đa của người quản lý DN phù hợp với thị trường, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng tốt cho DNNN; cần xây dựng khung hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ về phòng chống xung đột lợi ích trong DNNN. Bảo đảm tính khách quan, độc lập, trong quản trị, điều hành và kiểm soát DN…

Lãnh đạo VietinBank khẳng định, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Khối DNTW, các đảng bộ trong Khối sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Anh Minh