(Chinhphu.vn) - Ngày 10/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến (thứ tư bên phải) và ông Đồng Văn Thanh (ngoài cùng bên trái) vừa đắc cử Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hậu Giang đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tiến Châu, người vừa đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Thanh Tạo do nghỉ hưu theo quy định.

HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Văn Huyến, sinh năm 1971, dân tộc: Kinh, quê quán: Xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, Thạc sĩ Văn hóa học; Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị- Hành chính.

Trước đó, ông Trần Văn Huyến từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang; Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Văn Huyến được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969, dân tộc: Kinh, quê quán: Xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ. Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học; Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị. Trước đó, ông Đồng Văn Thanh từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Phó Chánh Văn phòng và Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy Hậu Giang; Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đồng Văn Thanh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.