(Chinhphu.vn) - Sáng 12/11, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm kiện toàn một số chức danh chủ chốt.


Ông Nguyễn Đình Trung, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ để nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh khóa III; ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa III; và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III, bà Nguyễn Thị Hoa.

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa III; bà Mai Thị Xuân Trung, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III.