(Chinhphu.vn) – Bà Đàm Minh Phượng (Bình Thuận) đã tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, có bằng C1 và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông. Bà Phượng hỏi, bà muốn thi tuyển viên chức giáo viên tiếng Anh tiểu học thì cần thêm bằng cấp gì, văn bằng 2 sư phạm tiểu học hay thi chứng chỉ Tesol?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay, tiêu chuẩn về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019. Theo đó, để trở thành giáo viên tiểu học bà Đàm Minh Phượng cần “có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên” và “Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm” (Điểm b, Khoản 1).

Để có đủ điều kiện tham dự tuyển làm giáo viên tiểu học, trong trường hợp không có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì bà Phượng cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hiện có của bà là chứng chỉ dành cho giáo viên trung học phổ thông, không đủ điều kiện dự tuyển giáo viên tiểu học).

Chinhphu.vn