(Chinhphu.vn) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã liên tục cập nhật tình hình triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện, nhu cầu sử dụng điện và tính toán cập nhật cân đối cung-cầu điện toàn quốc nhằm bảo đảm đủ điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, EVN đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân và tạo tiền đề đảm bảo cung ứng điện cho các năm tới. Các chỉ tiêu kết quả về qui mô công suất nguồn điện, lưới điện, các chỉ tiêu về kinh doanh, dịch vụ khách hàng,... đều đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Đảng, Chính phủ giao.

Đặc biệt, các chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi đã đạt dấu ấn quan trọng. Theo đó Việt Nam có thể tự hào khi 100% số xã và 99,5% các hộ dân được sử dụng điện, 11/12 huyện đảo người dân đã được mua điện trực tiếp với chất lượng ổn định và giá điện tương đương với giá điện trong đất liền. Hệ số đàn hồi và cường độ năng lượng giảm. Trong đó hệ số đàn hồi điện giảm từ 1,75 lần từ năm 2015 xuống còn xấp xỉ 1,0 lần vào năm 2020.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác bảo đảm điện trong giai đoạn 2021 - 2025, EVN đã liên tục cập nhật tình hình triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện, nhu cầu sử dụng điện và tính toán cập nhật cân đối cung-cầu điện toàn quốc. Qua đó, đề xuất các giải pháp với Chính phủ, Quốc hội để bảo  đảm mục tiêu cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Với những nỗ lực trong việc triển khai các dự án nguồn, lưới điện và cân đối cung-cầu, EVN sẽ bảo đảm cung cấp điện trong những năm tới. Ảnh: VGP

Theo đó trong giai đoạn 2021-2025, EVN dự báo 2 kịch bản nhu cầu phụ tải điện. Phương án cơ sở, tăng trưởng nhu cầu điện khoảng 8,6%/năm và Phương án cao với kịch bản kinh tế phục hồi mạnh sau COVID-19, đồng thời có xem xét đến khả năng có làn sóng dịch chuyển đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam tăng trưởng 9,4%/năm.

EVN cho biết, với hai kịch bản tăng trưởng này, hệ thống điện sẽ bảo đảm cung ứng đủ điện trong toàn bộ giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, ở phương án phụ tải cao, để đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải, hệ thống cần huy động thêm các nguồn điện dầu với sản lượng gần 4,7 tỷ kWh năm 2023 và  gần 3,8 tỷ kWh vào năm 2024.

Nhằm  chủ động việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu của nhân dân EVN kiến nghị các Bộ, ngành, đơn vị liên quan cần bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến độ nguồn khí Lô B, Cá Voi Xanh và các dự án nguồn điện đồng bộ tại các Trung tâm Điện lực Ô Môn, Turbine khí miền Trung, Trung tâm Điện lực Dung Quất; hoàn thiện cơ chế chính sách, khung pháp lý để đàm phán bộ hợp đồng đối với các dự án nguồn điện BOT.

EVN cũng kiến nghị Chính phủ cần sớm ban hành chính sách dài hạn để phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo sau khi cơ chế giá FIT hết hiệu lực; đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Toàn Thắng