(Chinhphu.vn) – Chiều 20/1, tại Bến Tre, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh, thành ủy Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Quảng cảnh Hội nghị. Ảnh: QĐND

Năm qua, Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh, thành ủy ĐBSCL thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền trên báo chí, phát thanh truyền hình của Trung ương và địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu; thực hiện có nền nếp chế độ công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong LLVT và nhân dân trên địa bàn. Hai bên kịp thời định hướng, làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; trao đổi, cung cấp thông tin chính thống từ hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân và tài liệu thông tin nội bộ của địa phương. Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, giúp LLVT và nhân dân nắm vững bản chất sự việc, diễn biến tình hình, thống nhất với chủ trương, quan điểm và biện pháp giải quyết của Đảng, Nhà nước.

Trong hoạt động không gian mạng, hai bên đã thực hiện tốt phương châm “Chia sẻ cái đẹp, dẹp bớt cái xấu”; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính; bảo đảm an toàn thông tin; không để lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước, bí mật quân sự. Nhiều trang, nhóm hoạt động hiệu quả, có tương tác tốt. 

Năm 2021, Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh, thành ủy ĐBSCL xác định: Tập trung vào việc quán triệt, học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp. Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về “Quân đội tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; hiểu rõ về đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

theo Quân đội nhân dân