(Chinhphu.vn) – Từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hiện công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Đại hội đã sẵn sàng.

Trung tâm Báo chí Đại hội, nơi tác nghiệp của hàng trăm phóng viên trong nước và nước ngoài đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khổi biểu trưng của Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khu vực trước sảnh hội trường chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quang cảnh khu vực hành lang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lực lượng dẫn đoàn tổng duyệt đội hình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia trang hoàng chào mừng Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhật Bắc