(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ - Dân tộc học thuộc Viện hàn lâm khoa học Cộng hòa Liên bang Nga tại Novosibirsk khai quật tại di tích Rộc Tưng thuộc xã Xuân An và di tích Gò Đá thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Các chuyên gia khảo cổ học khảo sát địa tầng văn hóa vừa phát hiện tại thị xã An Khê

Việc khai quật tại di tích Rộc Tưng thuộc xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tiến hành từ nay đến ngày 26/4/2016. Diện tích khai quật là 300 m². Chủ trì khai quật là ông Phan Thanh Toàn, Viện Khảo cổ học Việt Nam.

Di tích Gò Đá thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai được khai quật mở rộng. Gia hạn thời gian khai quật từ nay đến ngày 26/4/2016. Diện tích khai quật là 300 m². Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Gia Đối, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Gia Lai để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị hiện vật đó.

Minh Minh