(Chinhphu.vn) - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ Anh Tuấn kêu gọi các cơ quan truyền thông báo chí cùng đóng góp ý kiến, giải pháp để đưa Nghị quyết 33 cũng như Chương trình hành động số 102 vào thực tế.

Tọa đàm về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 33 và Chương trình hành động số 102. Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Bộ VHTT&DL vừa tổ chức buổi tọa đàm với phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chương trình hành động số 102/NQ-CP.

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị tham gia soạn thảo Nghị quyết 33 và Chương trình hành động số 102 đã giới thiệu khái quát Nghị quyết 33 với 5 mục tiêu cụ thể, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp thực hiện.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho biết, nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, vừa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của văn hóa, con người, vừa định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Vấn đề văn hóa, con người được đặt ra, giải quyết một cách tương tác và hệ thống trong Nghị quyết, được đúc rút từ thực tiễn sinh động, được soi rọi bởi lý luận, những quy luật khách quan trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nếu được triển khai đồng bộ từ khâu quán triệt, nhận thức, đến hành động, đặc biệt với sự đổi mới tư duy về văn hóa, con người, chúng ta tin tưởng Nghị quyết 33 sẽ đi vào cuộc sống, là kim chỉ nam cho mọi mục tiêu, hành động vì văn hóa, con người, từ văn hóa, con người, để thực sự “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để Nghị quyết 33 cũng như Chương trình hành động số 102 của Chính phủ, Bộ VHTT&DL đi vào đời sống, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng,… theo ông Hồ Anh Tuấn, rất cần sự vào cuộc tích cực, nhiệt tình của các cơ quan báo chí.

Thời gian tới Bộ VHTT&DL sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan truyền thông, thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự đồng thuận để góp phần thực hiện thành công những mục tiêu mà ngành văn hóa đã đề ra.

Cũng tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã kêu gọi các cơ quan truyền thông báo chí cùng đóng góp ý kiến, giải pháp để đưa Nghị quyết cũng như Chương trình hành động vào thực tế.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khẳng định: “Rất cần sự vào cuộc, giám sát của báo chí truyền thông trong việc thực hiện Nghị quyết 33”.

Nguyệt Hà