(Chinhphu.vn) - Bộ VHTT&DL đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý III để thông tin về Tình hình thực hiện kế hoạch công tác quý III năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL Nguyễn Thái Bình chủ trì họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTT&DL chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Bộ VHTT&DL, trong quý III năm 2018, Bộ đã chỉ đạo hoàn thành có chất lượng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; chỉ đạo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trên các lĩnh vực của Ngành và triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và phát triển du lịch.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quý III, 2018, Bộ VHTT&DL đã xây dựng và hoàn thiện thể chế: Trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định. Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 7 Thông tư.  Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được triển khai chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại bất cập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành từ trung ương tới địa phương. Thành lập 22 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 179 lượt tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực hoạt động: di sản văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và hoạt động quảng cáo, kinh doanh du lịch.  

Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình: Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được kết quả quan trọng.  Tổ chức thành công Hội nghị “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững” với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng “Đề án đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”. Xây dựng hồ sơ “Tranh dân gian Đông Hồ” tỉnh Bắc Ninh và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” tỉnh Ninh Thuận trình UNESCO ghi danh. Đến nay, đã ban hành quyết định xếp hạng 11 di tích quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 20 địa điểm; quyết định đưa 29 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, triển lãm, thông tin cổ động từ Trung ương đến cơ sở phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Các địa phương nghiêm túc thực hiện Luật Quảng cáo, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 15/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo được triển khai tích cực; 50/63 địa phương phê duyệt quy hoạch. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nội dung báo cáo, chuẩn bị và phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2018.

Chỉ đạo, tổ chức tốt Các Ngày hội đồng bào dân tộc, vùng đồng bào dân tộc: Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ III tại tỉnh Quảng Nam, năm 2018; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2018. Tổ chức Lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới tại tỉnh Đắk Lắk Báo cáo Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025.

Tích cực chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V. Chỉ đạo thực hiện tổ chức thành công đợt phim kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/9/194 -02/9/2018). Tổ chức thành công các hoạt động giao lưu hợp tác về điện ảnh. Thẩm định, phân loại và cho phép phát hành 12 phim truyện Việt Nam chiếu rạp, 64 phim truyện nước ngoài, 11 phim tài liệu kỹ thuật số và 20 phim ngắn; cấp 08 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim nâng tổng số hãng phim được cấp Giấy phép là 486 hãng.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; phối hợp với các sở/ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các sai phạm. Thẩm định hồ sơ và cấp 93 giấy phép hoạt động nghệ thuật biểu diễn các loại. Tổ chức thành công các hoạt động sự nghiệp: "Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc", "Liên hoan Cải lương toàn quốc". Chuẩn bị tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ V - Hà Nội 2018", "Cuộc thi Tài năng diễn viên Xiếc toàn quốc", “Cuộc thi Âm nhạc mùa Thu - Độc tấu và Hòa tấu âm nhạc thính phòng toàn quốc”.

Lĩnh vực thể dục, thể thao: Hoạt động thể dục thể thao quần chúng tiếp tục đẩy mạnh gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Thành lập Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 3 tại Indonesia; làm việc với các Sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Lào Cai, Quảng Ninh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2018;

Lĩnh vực du lịch: Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9/2018 ước đạt 1.212.597 lượt khách, giảm 8,4% so với tháng 8/2018 và tăng 24,2% so với tháng 9/2017. Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 11.616.490 lượt khách, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017. Khách du lịch nội địa 9 tháng đầu năm ước đạt 62,1 triệu lượt khách, trong đó có 30,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 451.200 tỷ đồng, tăng 20,0% so với cùng kỳ năm 2017.

Tại cuộc họp, Bộ VHTT&DL cũng đã nêu lên 11 nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 được tập trung thực hiện gồm: Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hoá; chủ động kiểm tra và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Triển khai xây dựng Luật Thư viện; tổ chức Hội thảo: “Vai trò của thư viện đối với sự phát triển văn hóa, con người Việt Nam” và “Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0”. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam gắn với thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và điều tra quốc gia về gia đình. Thí điểm thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Tập trung cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á tại Indonesia, Olympic trẻ tại Argentina, vòng loại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao khu vực, châu lục, thế giới. Chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức tốt V-League 2018 và các giải bóng đá trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp; chuẩn bị cho đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự AFF Cup 2018. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch. Phấn đấu đạt mục tiêu năm 2018 đón 94 triệu lượt khách, với khoảng 16 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 78 triệu khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 620.000 tỷ đồng.

Nhật Nam