(Chinhphu.vn) – Lễ công bố chính thức hoàn thành việc dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 5, 7, 8 từ tiếng Việt sang tiếng Lào được tổ chức tại thủ đô Vientiane, Lào vào ngày 15/1.

Ảnh: TTXVN
Dự án “Biên dịch sách Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào phối hợp thực hiện.

Ba cuốn Hồ Chí Minh toàn tập được công bố lần này gồm 5, 7 và 8. Trong đó, tập 5 giới thiệu những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947-1948, là giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận diện đúng bản chất kẻ thù, đánh giá đúng tình hình, tương quan lực lượng giữa ta và địch, để trên cơ sở đó đề ra đường lối kháng chiến, kiến quốc đúng đắn.

Tập 7 giới thiệu các tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời kỳ từ tháng 1/1951 đến tháng 10/1952, bao gồm nhiều bài viết liên quan tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang.

Tập 8 gồm 231 tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời kỳ từ tháng 1/1953 đến tháng 7/1954, khái quát những quan điểm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản đã dịch xong 15 tập của Hồ Chí Minh toàn tập, đã hoàn thành xuất bản được các tập 1, 2, 4, 5, 6, 7 và 8, đồng thời tiếp tục biên dịch, hiệu đính, thẩm định, đưa vào xuất bản các tập còn lại và dịch “Từ điển Hồ Chí Minh học” theo kế hoạch đã đề ra. 

Phát biểu tại buổi lễ, theo TTXVN, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dự án “Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập” và “Từ điển Hồ Chí Minh học” từ tiếng Việt sang tiếng Lào có ý nghĩa đặc biệt, là minh chứng sống động cho sự hợp tác toàn diện, sâu sắc, cụ thể, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Dự án được triển khai trên cơ sở hợp tác hữu nghị đặc biệt, sâu sắc, toàn diện và là việc triển khai hiệp ước hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học-kỹ thuật giữa Chính phủ Lào-Việt Nam năm 2014.

Trong phát biểu của mình, PGS. TS Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào bày tỏ cảm ơn các bộ ngành liên quan của hai nước Việt Nam, Lào đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện dự án dịch sách Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, giúp dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

 BT