(Chinhphu.vn) - Tối 19/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam – Đồng Mô, Hà Nội diễn ra đêm hội tôn vinh văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Đêm hội là một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Chinhphu.vn

Với chủ đề "Vận hội năm Rồng - Đại đoàn kết, khát vọng và thăng hoa”, đêm hội là điểm nhấn quan trọng nhất trong Liên hoan Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng tham dự trong niềm vui chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đêm hội là sự kết tinh những tinh hoa văn hóa đặc sắc, đa dạng, giàu bản sắc dân tộc của 54 dân tộc anh em của đất nước Việt Nam. Đêm hội gồm 3 chương chính: Đặc sắc Văn hóa chợ Việt Nam; Phơi phới sức thanh xuân và Vận nước năm Rồng, Sen hồng rực rỡ - Tầm nhìn và khát vọng vươn lên.

Đêm hội tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam có sự tham gia của 14 cộng đồng dân tộc từ 10 tỉnh, thành phố, gồm H’Mông, Tày (Hà Giang), Dao, Thái (Sơn La), Mường (Hòa Bình), Nùng (Lạng Sơn), Bah Nar, Gia Rai (Kon Tum), M’Nông (Đắk Nông), Ê Đê (Đắk Lắk), Chăm, Khmer (An Giang), Hoa (TP Hồ Chí Minh) và cộng đồng dân tộc Kinh (Hà Nội).

Phát biểu tại đêm hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, 54 dân tộc anh em trên đất nước ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời không ngừng sáng tạo, trao truyền, bồi đắp nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, kết tinh thành giá trị văn hoá truyền thống, mang bản sắc dân tộc Việt Nam hết sức đặc sắc, độc đáo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng, đại đoàn kết các dân tộc, quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Các chủ trương, chính sách  phát triển văn hoá ngày càng được hoàn thiện, nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đẩy mạnh giao lưu quốc tế, xây dựng những giá trị văn hoá mới, đi đôi với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới, làm phong phú thêm nền văn hoá dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, hoạt động giao lưu văn hoá giữa các dân tộc, các địa phương vùng miền, tôn vinh bản sắc văn hoá của các dân tộc sẽ góp phần tích cực trong bảo tồn, quảng bá và phát triển văn hoá Việt Nam, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam và tạo động lực cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Đêm hội tiếp nối với chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, khắc họa hình tượng Rồng bay lên cùng vận hội mới của đất nước qua các tiết mục đa dạng, giàu giá trị nghệ thuật của cộng đồng dân tộc Việt như: Trống hội rồng bay với gần 100 nghệ sỹ, diễn viên; đặc sắc văn hóa chợ Việt Nam, tái hiện quang cảnh các phiên chợ vùng cao Tây Bắc, các phiên chợ nổi nhộn nhịp của đồng bào Tây Nam Bộ, chợ đồng bằng Bắc Bộ; các tiết mục dân ca ba miền, lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên, múa rối nước, dân ca Kinh Bắc, hát xoan, ca vọng cổ.

Mai Chi