(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế.

 Ảnh minh họa

Theo đó, hình thức khen thưởng bao gồm: Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì và hạng ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư số 21/2014/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguyên tắc chú trọng khen thưởng các vận động viên, người trực tiếp tham gia thi đấu giành thành tích. Ưu tiên khen thưởng các vận động viên thuộc nhóm môn thể thao Olympic.

Việc đề nghị khen thưởng huấn luyện viên chỉ áp dụng đối với các huấn luyện viên trực tiếp tham gia huấn luyện vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Trường hợp nhiều huấn luyện viên huấn luyện một vận động viên đạt thành tích xuất sắc, căn cứ theo mức độ đóng góp, Đội Thể thao, Đoàn Thể thao Việt Nam có trách nhiệm chọn và giới thiệu huấn luyện viên tiêu biểu để đề nghị khen thưởng.

Đối với các môn thi đấu tập thể, cần lựa chọn những vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp lớn đối với thành tích chung của tập thể khi đề nghị khen thưởng cấp nhà nước. Đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong một năm thì xem xét thành tích cao nhất của vận động viên, huấn luyện viên đó để đề nghị khen thưởng cấp nhà nước.

Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng

Thông tư cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đó, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất là: Vận động viên đạt huy chương Vàng tại Olympic Games hoặc Paralympic Games. Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt huy chương Vàng tại Olympic Games.

Còn vận động viên đạt một trong các tiêu chuẩn sau được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì: a) Đạt huy chương Bạc tại Olympic Games hoặc Paralympic Games; b) Đạt 02 huy chương Vàng cá nhân tại một kỳ ASIAD của môn thể thao Olympic; c) Đạt huy chương Vàng tại ASIAD và phá kỷ lục Đại hội; d) Đạt 02 huy chương Vàng tại một kỳ ASIAN Para Games; đ) Đạt huy chương Vàng tại giải vô địch thế giới của môn thể thao Olympic.

Bên cạnh đó, vận động viên đạt một trong các tiêu chuẩn sau được đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: a) Đạt huy chương Bạc tại một trong các kỳ Đại hội sau: ASIAD, ASIAN ParaGames; b) Đạt huy chương Vàng tại một trong các kỳ Đại hội sau: ABG, AIMAG; c) Đạt huy chương Vàng tại SEA Games; d) Đạt 02 huy chương Vàng tại một kỳ ASEAN Para Games hoặc huy chương Vàng cá nhân của môn thể thao có một nội dung thi đấu tại Đại hội; đ) Đạt huy chương Vàng tại một trong các kỳ Đại hội sau: YOG, AYGS; e) Đạt huy chương Vàng tại giải vô địch thế giới của môn thể thao không thuộc nhóm môn thể thao Olympic…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.

Giải thể thao quốc tế bao gồm: Đại hội Thể thao Thế giới (Olympic Games), Đại hội Thể thao trẻ Thế giới (YOG), Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD), Đại hội Thể thao trẻ Châu Á (AYGS), Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á (ABG), Đại hội Thể thao võ thuật và trong nhà Châu Á (AIMAG), Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội Thể thao người khuyết tật Thế giới (Paralympic Games), Đại hội Thể thao người khuyết tật Châu Á (ASIAN Para Games), Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) và các giải vô địch từng môn thể thao, giải vô địch trẻ từng môn thể thao Thế giới, Châu Á, Đông Nam Á.

Anh Hoàn