(Chinhphu.vn) - Đó là một nội dung trong các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000-2010) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Ảnh: Chinhphu.vn

Theo thông tin từ buổi họp báo hôm nay 16/2 tại Hà Nội, lễ tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Lao động của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" diễn ra vào tối 23/2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội.

Ngày 24/2, cũng tại đây diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Hội nghị nhằm đánh giá 10 năm thực hiện phong trào này và đề ra mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện phong trào đến năm 2015.

Trong 10 năm qua, phong trào xây dựng "Người tốt, việc tốt" đã góp phần tích cực vào hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Các ngành, các địa phương coi trọng công tác biểu dương "Người tốt, việc tốt", tạo nên những tấm gương sáng, có sức lan tỏa, cổ vũ mọi người tham gia thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Kết quả có trên 1,2 triệu "Người tốt, việc tốt" được suy tôn ở các cấp.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển về bề rộng và chiều sâu. Đến nay, cả nước đã có hơn 16 triệu gia đình văn hóa được công nhận (tăng gần gấp 2 lần).

Năm 2000, cả nước có hơn 17.600 làng (thôn, ấp, bản...), tổ dân phố (khu phố, khu dân cư) được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, thì đến năm 2010 đã có hơn 58.200 làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được công nhận (tăng gấp hơn 3 lần).

Năm 2010, cả nước có gần 38.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (tăng hơn 4 lần) so với năm 2000.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" phát triển toàn diện, vững chắc, với gần 104.000 trong tổng số 105.842 khu dân cư trong cả nước tham gia (đạt tỷ lệ 98%).

Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, mang đậm giá trị văn hóa và nhân văn sâu sắc. Cuộc vận động xây dựng "Qũy vì người nghèo" do Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì đã vận động nhân dân đóng góp 5.120 tỷ đồng. Các Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ các cấp tận dụng các nguồn vốn, giúp nhau phát triển sản xuất với số vốn hơn 1.000 tỷ đồng.

Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Ngân sách Nhà nước ở các địa phương đầu tư và hỗ trợ 734 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, nhân dân đóng góp 1.400 tỷ đồng. Cả nước hiện có hơn 4.500 xã có nhà văn hóa, sân thể thao; hơn 38.000/99.600 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao; hơn 6.700 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhà văn hóa...

Tại cuộc họp báo, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Đây là cuộc vận động lớn từ Trung ương đến địa phương mà tính tự giác của người dân là chính để xây dựng cuộc sống tốt đẹp của mình ở địa phương và cơ sở”.

Theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, phong trào đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của văn hoá đối với sự phát triển. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thông qua các phòng trào và nội dung văn hoá cụ thể đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế và văn hoá- xã hội một cách bền vững. Truyền thống đoàn kết và đạo lý dân tộc được phát huy trở thành nội lực giúp nhau “Xoá đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Xây dựng con người về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nếp sống…

Mai Hồng