(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an đã ban hành văn bản số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA về Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025.

Ảnh minh họa

Chương trình nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp để nâng cao năng lực, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân, trại viên, học sinh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở quản lý, giam giữ.

Đồng thời, vận động sự tham gia phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thân nhân phạm nhân, trại viên, học sinh để tăng cường các nguồn lực nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp và giáo dục cải tạo toàn diện, giúp đỡ họ chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Một trong những nội dung phối hợp là duy trì, củng cố phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cảm hóa, giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh về truyền thống anh hùng, bất khuất, dũng cảm và lòng nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam; ca ngợi đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; về con người, tuổi trẻ, tình yêu, vẻ đẹp tâm hồn, khát vọng cuộc sống hoàn lương; ca ngợi đức hi sinh, tinh thần mưu trí, chủ động, sáng tạo, chịu đựng khó khăn, gian khổ và tình thương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tăng cường tổ chức phong trào đọc sách, báo, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí trong phạm nhân, trại viên, học sinh.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, vận động và giáo dục cảm hóa phạm nhân, trại viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định xử lý hành chính, nội quy cơ sở quản lý, giam giữ; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của phạm nhân, trại viên, học sinh. Tuyên truyền, động viên, khuyến khích phạm nhân, trại viên, học sinh ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, thực hiện nếp sống văn hóa, tu dưỡng, rèn luyện tiến bộ.

Phản ánh, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của phạm nhân, trại viên, học sinh trong học tập, lao động, chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ, để sớm thành người có ích cho xã hội. Phê phán những thói hư, tật xấu, lệch lạc trong nhận thức, thái độ, hành vi của phạm nhân, trại viên, học sinh; tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của địa phương.

Minh Anh