(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể dục và Thể thao vừa phê duyệt Kế hoạch sản xuất phim truyện video phục vụ đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa (đợt 1) năm 2013.

Ảnh minh họa

Kế hoạch sản xuất phim truyện video phục vụ đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa (đợt 1) năm 2013 của Cục Điện ảnh gồm các kịch bản sau: 1- Gương trời của tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát; 2- Siêu Cuội lên chùa của tác giả Hà Anh Thu.

Phim thành phẩm trên chất liệu BETACAM gốc (băng gốc khi quay phim), chất lượng cao.

Cục Điện ảnh có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị sản xuất đảm bảo tiến độ, nội dung, chất lượng bộ phim để phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh phí sản xuất mỗi bộ phim là 435 triệu đồng, trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Cục Điện ảnh.

Thanh Anh